Aangepast paardrijden

  • Aangepast paardrijden is een combinatie van sportbeoefening, recreatief bezig zijn en therapeutische zorg.
  • Paardrijden biedt zowel ruiters met als zonder handicap voordelen voor de totale ontwikkeling.
  • Duidelijk en oprecht  leren communiceren.
  • Communicatie via lichaamstaal (non-verbale communicatie).
  • Door het paard gedrag te laten spiegelen wordt duidelijk gemaakt hoe zuiver de communicatie is en welke intentie wordt uitgedragen.
  • Verzorging van en verantwoordelijk  zijn voor het paard.

zelfst_opstappen klein autismeweek 31 maart 2012 035 mobile10 081

  • Fysisch vlak: evenwicht / relaxatie / fijne motoriek.
  • Psychologisch vlak: gevoel van welbehagen / verbeterd zelfvertrouwen / interesse in de buitenwereld / zelfinitiatief leren nemen / verhogen van frustratiedrempel.
  • Educatief vlak: voorbereidend lezen en rekenen / leren plannen / coördinatie / ruimte en tijdperceptie.
  • Sociaal vlak: respect en liefde voor dieren / plezier en vriendschap met andere ruiters / integratie.