Cursus motorische ontwikkeling

voltigeMotoriek is het vermogen om te bewegen. Men maakt onderscheid tussen grove en fijne motoriek.
 Bij grove motoriek gaat het bijvoorbeeld om lopen, zwemmen en zagen.
Vaak maar niet altijdbetreft het hier bewegingen die automatisch verlopen.
Bij fijne motoriek gaat het bijvoorbeeld om knippen, schrijven en tekenen.
Vaak zijn dat bewegingen waarbij veel aandacht en concentratie nodig is. Zowel in de grove als in de fijne motoriek kunnen problemen ontstaan. Voor deze problemen hebben we de cursus Motoriek verbeteren opgezet.

borstelen_uitlegVoor wie?

Kinderen en jong volwassenen met:
– algemene motorische problemen
– problemen specifiek in de grove of fijne motoriek
– een fysieke handicap hebben of later is ontstaan
– een ontwikkelingsachterstand
– een gebrekkige houdingscontrole (te lage of hoge spierspanning)
– ongecontroleerde bewegingen
– geen of gebrekkige ruimtelijke oriëntatie
– een tekort aan bewegingspatronen
– slecht besef van eigen lichamelijke mogelijkheden
Deze cursus kan ook individueel gevolgd worden.
Samen kijken we naar de mogelijkheden en maken we de lessen passend op de persoonlijke situatie van de deelnemer.