Dagbesteding

vincent 2011 010Deelnemers kunnen een aantal werkzaamheden uitvoeren:

Landbouwkundige werkzaamheden
cultuurtechnisch grondwerk: schonen /uitdiepen van sloten, verwijderen van slootafval
grondverbetering: bemesten, bekalken, kunstmest strooien
onderhoud groenvoorziening: knotten, snoeien, meten, dunnen, markeren van bomen
moestuin: onkruid wieden, zaaien, oogsten, schoffelen, benaming geven
beplanting: afzetten, verwijderen van ongewenste vegetatie, knippen, afzetten haag
grassen en kruiden: maaien, maaien talud, inzaaien, poten, onkruid bestrijden
verzorgen: controleren en verzorgen van dieren, verweiden van vee, verzorgen van drinkwater, stallen en hokken uitmesten en schoonmaken, dieren voeren, eieren rapen

Huishoudelijke werkzaamheden
stofzuigen – maaltijd bereiden – boodschappen doen – tafel dekken en afruimen – koffie en thee zetten voor bezoekers op de boerderij

Overige werkzaamheden
gewassen verkopen / verwerken – schilderen en knutselen – vegen en paden harken – algemeen onderhoud aan machines en werktuigen – houtbewerking

We hebben ons keurmerk voor de Roccohoeve, kwaliteitssysteem gehaald.
Het Zoonozen certificaat voor 2016 is inmiddels ook weer binnen!