Financiering

De Roccohoeve kan zorg bieden via PGB, WLZ en ZIN. Via Bezinn kunnen we deelnemers ondersteunen die in gemeenten wonen waar wij geen contract mee hebben afgesloten. We kunnen ZIN bieden voor Noordenveld, Assen, AA-Hunze, Midden Drenthe en Tynaarlo. Dit kan via de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. Via gemeente Assen bieden we beschermd wonen aan. Ook kunnen we in het Westerkwartier zorg verlenen vanuit de WMO. Daarnaast hebben we een contract met het RIGG in Groningen waardoor we ook de jeugd uit die provincie kunnen ondersteunen.

U kunt voor meer informatie terecht bij de gemeente waarin u woont.

Let op: Als de begeleiding niet door kan gaan, dient men 24 uur voor aanvang van
de gemaakte afspraak zich af te melden, anders wordt de zorg berekend zoals is afgesproken.