Werkwijze

a4-mei 2015 959Nadat ouders/verzorgers of verwijzers contact met mij hebben gezocht, wordt een afspraak gemaakt. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de verwachtingen besproken en wordt gekeken welke vorm van begeleiding het beste bij de deelnemer past. Daarnaast wordt gekeken of de vraag en het aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Vervolgens stel ik een zorgplan op. Dit plan verschilt per persoon. Ook de termijn die wordt gesteld voor een bepaald doel verschilt. In het zorgplan staan de doelen vermeld waaraan gewerkt wordt. Tevens wordt er in vermeld hoe ik daar samen met de deelnemer mee aan het werk ga. Tenslotte wordt er in vermeld op welke termijn het doel behaald dient worden.

Als de termijn verstreken is, wordt er een evaluatiegesprek gehouden. Hierin bespreek ik samen met de ouders en of verzorgers en de deelnemer de vorderingen. Eventueel wordt er dan een nieuw doel gesteld. Het is ook mogelijk dat een doel niet gehaald wordt en dat het plan bijgesteld moet worden.