Dagbesteding

Het doel van dagbesteding is om een herkenbare dag structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. De Roccohoeve biedt voornamelijk dagbesteding op het gebied van onderwijs, dierverzorging en groenvoorziening. Dagbesteding is een goede manier om verveling tegen te gaan, terwijl je tegelijkertijd iets leert. Daarnaast is dagbesteding een goede kans om andere mensen te leren kennen! Zorgvragers kunnen een aantal werkzaamheden uitvoeren:

 

Landbouwkundige werkzaamheden

 

Cultuurtechnisch grondwerk Schonen /uitdiepen van sloten, verwijderen van slootafval
Grondverbetering Bemesten, bekalken, kunstmest strooien
Onderhoud groenvoorziening Knotten, snoeien, meten, dunnen, markeren van bomen
Moestuin Onkruid wieden, zaaien, oogsten, schoffelen, benaming geven
Beplanting Verwijderen van ongewenste vegetatie, knippen, afzetten haag
Grassen en kruiden Maaien, maaien talud, inzaaien, poten, onkruid bestrijden
Verzorgen Controleren en verzorgen van dieren, verweiden van vee, verzorgen van drinkwater, stallen en hokken uitmesten en schoonmaken, dieren voeren, eieren rapen

 

 

Huishoudelijke werkzaamheden

 • Stofzuigen
 • Maaltijd bereiden
 • Boodschappen doen
 • Tafeldekken en afruimen
 • Koffie en thee zetten voor bezoekers op de boerderij

 

Overige werkzaamheden

 • Gewassen verkopen/verwerken
 • Schilderen en knutselen
 • Vegen en paden harken
 • Algemeen onderhoud aan machines en werktuigen
 • Houtbewerking

 

Wij bieden 4 dagen in de week dagbesteding aan voor kinderen/jongeren/ouderen die nog geen werk hebben of niet naar school gaan. Op de zaterdagen is dagbesteding mogelijk voor kinderen om onder andere de thuissituatie te ontlasten. Dagen en tijden zijn per zorgvrager verschillend en in overleg maken we een passend programma.

 

Waarom het paard?

 

Op de Roccohoeve staan de paarden gedurende de dag centraal. Zij geven ritme aan onze dag en spiegelen ons de hele dag in ons gedrag. Naast deze belangrijke onderdelen mogen we soms ook op hun rug rijden. Dit heeft weer andere voordelen voor ons als mens:

 

Paardrijden is een combinatie van sportbeoefening, recreatief bezig zijn en therapeutische zorg.

Paardrijden biedt zowel ruiters met als zonder handicap voordelen voor de totale ontwikkeling.

Duidelijk en oprecht leren communiceren.

Communicatie via lichaamstaal (non-verbale communicatie).

Door het paard gedrag te laten spiegelen wordt duidelijk gemaakt hoe zuiver de communicatie is en welke intentie wordt uitgedragen.

Verzorging van en verantwoordelijk zijn voor het paard.

 

Inmiddels hebben we ook kennis genoten van: Anders Leren met Paarden

Hierin komen onderstaande factoren aan bod:

 • Fysisch vlak: evenwicht/ relaxatie/ fijne motoriek.
 • Psychologisch vlak: gevoel van welbehagen/ verbeterd zelfvertrouwen/ interesse in de buitenwereld/ zelfinitiatief leren nemen/ verhogen van frustratiedrempel.
 • Educatief vlak: voorbereidend lezen en rekenen/ leren plannen/ coördinatie/ ruimte en tijdperceptie.
 • Sociaal vlak: respect en liefde voor dieren/ plezier en vriendschap met andere ruiters/ integratie.