Doelgroep

Op de Roccohoeve kunnen wij verschillende doelgroepen ontvangen. Iedereen die op onze arbeidsmarkt net niet of tijdelijk niet kan werken of participeren, kan bij ons terecht. Veelal hebben deze mensen één of meerdere van onderstaande kenmerken:

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychisch of psychiatrisch probleem
 • Een autistische stoornis (ASS)
 • Ouderen
 • Leerlingen van het speciaal basisonderwijs

 

De leeftijdsgroepen variëren op de Roccohoeve. We proberen vaak een mix te creëren van zorgvragers. Hierdoor leren ze van en met elkaar. De kinderen op de zaterdagen hebben een leeftijd tussen de 6 en 16 jaar. Bij het wonen zijn de zorgvragers tussen de 17 en 30 jaar. Op de wekelijkse dagbesteding varieert de groep van 10 tot 50 jaar. Bij het logeren zijn de kinderen tussen de 7 en 13 jaar oud. Onze doelgroep is tijdelijk bij ons. Ze vallen even tussen wal en schip, we helpen ze op weg en ze vliegen door.

 

Er zijn een aantal aandachtspunten waar onze doelgroep mee te maken heeft:

 • snel in conflictsituaties belanden
 • vaak alleen voelen
 • weinig uit zichzelf zeggen of vragen
 • zich moeilijk kunnen verplaatsen in anderen
 • bijna altijd de leiding op zich willen nemen
 • de oorzaak van problemen meestal buiten zichzelf leggen
 • zichzelf moeilijk kunnen verwoorden
 • erg gericht zijn op goedkeuring van anderen
 • weinig belangstelling voor anderen tonen
 • moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen
 • zich onzeker voelen in groepen
 • moeite hebben met luisteren
 • moeite hebben met het zelfstandig oplossen van problemen
 • vaak een “weerwoord” hebben
 • gepest worden
 • pesten
 • algemene motorische problemen
 • een ontwikkelingsachterstand
 • geen of gebrekkige ruimtelijke oriëntatie
 • een tekort aan bewegingspatronen
 • slecht besef van eigen lichamelijke mogelijkheden
 • moeite hebben met het verwerken van prikkels

 

Wij zijn niet toegankelijk voor bedlegerige- en/of rolstoelafhankelijke deelnemers. We zijn wel goed bereikbaar, echter zorgt het werken met paarden ervoor dat we het niet veilig vinden.

 

We hebben ook elk jaar plek voor stagiaires die een zorg opleiding volgen, een dierverzorgende opleiding doen of een opleiding volgen in de groen sector.