Financiering

De Roccohoeve kan zorg bieden via PGB, WLZ en ZIN. We kunnen ZIN bieden voor Noordenveld, Assen, AA-Hunze, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Dit kan voor de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Via gemeente Assen bieden we ZIN beschermd wonen aan. Ook kunnen we in het Westerkwartier zorg verlenen vanuit de WMO. Daarnaast hebben we een contract met het RIGG in Groningen waardoor we ook de jeugd uit die provincie kunnen ondersteunen. Het is voor ons bijv. geen probleem om een zorgvrager vanuit Noordenveld mee te nemen naar Westerkwartier of anders om. Ook levert het geen probleem op als een jongere vanuit Groningen binnenkomt voor wonen en vervolgens 18 jaar wordt en deze ingeschreven wordt bij Noordenveld. De zorg gaat dan gewoon door. Via Bezinn kunnen we deelnemers ondersteunen die in gemeenten wonen waar wij geen contract mee hebben afgesloten. Ook kunnen zorgvragers met een WLZ bij ons terecht via Bezinn.

 

Ook zonder zorgindicatie gaan we graag in gesprek over mogelijkheden.

 

Let op: Als de begeleiding niet door kan gaan, dient men 24 uur voor aanvang van
de gemaakte afspraak zich af te melden, anders wordt de zorg berekend zoals is afgesproken.