Onderwijs

De problemen waar kinderen tegen aan lopen zijn vaak geen kwestie van onwil, maar van onmacht. Scholen groeien, klassen worden groter en hierdoor ontstaan voor een aantal kinderen moeilijkheden. Vooral bij het klassikaal lesgeven verliezen deze kinderen de rode draad. Leerkrachten hebben hun handen vol aan de totale groep. Passend Onderwijs past nog niet voor iedereen. Op de Roccohoeve hebben we veelal te maken met kinderen die een leerplichtontheffing hebben gekregen, maar nog wel leerplichtig zijn.

 

Het extra ondersteunen van deze groep kinderen kan leiden tot betere resultaten. Er wordt gekeken welke methode het beste aansluit bij het kind. De lesstof die we aanbieden is samengesteld in overleg met de school waar het kind staat ingeschreven.

 

Naast de binnenruimte, maken we veel gebruik van de ruimte buiten. Ontwikkelen in de buitenlucht en met dieren bezig zijn is voor een aantal kinderen de sleutel tot ontdekken en ervaren.

 

De volgende punten worden meegenomen:

 • Wat zijn geschikte compensatiemogelijkheden
 • Oefenen op een afwisselende manier
 • Voorkomen van faalervaringen
 • Gebruik van computer
 • Motiveren
 • Leren toepassen van de juiste leerstrategieën
 • Opbouwen van zelfdiscipline
 • Mind-map kunnen maken
 • Individueel of in groepsverband
 • Weerbaarheid vergroten
 • Ontwikkeling van het zelfvertrouwen
 • Wat zijn de mogelijkheden van het kind
 • Geven van adequate hulp
 • Aantrekkelijke oefenstof
 • Aansluiten bij de beleefwereld van het kind
 • Plannen en organiseren van huiswerk
 • Leren samenwerken
 • Huiswerk af krijgen
 • Extra steun bij bijv. Engels en Duits
 • Motorische ontwikkeling
 • Sociale vaardigheden versterken
 • Aanbieden van duidelijkheid en structuur