Coaching

Paarden bezitten de unieke gave dat ze kunnen communiceren met mensen die problemen hebben om met andere mensen te communiceren. Het paard kan de ruiter/ amazone een veilig en begripvol gevoel geven. Mensen met bijv. een vorm uit het autisme spectrum leren zich openstellen door middel van het therapeutisch paardrijden. Het paard wordt dan een hulpmiddel van de therapie.

 

Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kan de paardencoach de reacties vertalen naar de persoon toe. Dit zorgt bij de persoon voor inzichten in waar de belemmering mee te maken kan hebben.

 

Het belangrijkste effect van paarden coaching op mensen is tweeledig:
1. Je kunt even niet zo goed nadenken met een los paard in de bak, waardoor rationele denkprocessen omzeild worden.
2. Het paard neemt spanning van je over en reageert op je gevoel en uitstraling.

 

Door ons denken zijn wij in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is. Het paard merkt onmiddellijk dat er een belemmering zit en reageert hierop. Doordat via de invloed van het paard als het ware een ‘andere ingang’ wordt genomen, namelijk via het gevoel, is de impact veel groter dan bijvoorbeeld bij een psycholoog aan tafel. Het paard, in combinatie met de vertaling van de paardencoach, zorgt ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen hoofd en hart, zal het dit ook bevestigen door ontspannen bij je te komen staan. Het paard voelt dan aan dat jij weer ‘oké’ of ‘een geheel’ bent. Voor mensen is dit vaak positief confronterend om mee te maken.

 

Op individueel niveau helpt paarden coaching vooral bij je persoonlijke bewustwording; (onbewuste) thema’s waar je mee zit, komen in een sessie paarden coaching direct naar boven. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema te kennen, maar dat een dieperliggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.

 

Ook voor ouders of verzorgers van kinderen of jongvolwassenen is paarden coaching een onderdeel om te leren communiceren met je kind of jongvolwassene. Er wordt vaak gezegd dat paarden je een spiegel voorhouden. Het gedrag dat je als ouder en/of verzorger laat zien aan het paard, krijg je uit de reactie van het paard terug gespiegeld. Op deze manier kan je zien welke reactie die communicatie op het kind of jongvolwassene heeft.