Wonen / logeren

Begeleid (zelfstandig) wonen/ kamertraining / thuiswonen+

Wanneer je niet zelfstandig kunt wonen zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk, waaronder begeleid wonen en beschermd wonen. Hulpverleners en medewerkers van het WMO-loket (gemeente) bekijken samen met jou welke vorm het beste aansluit op je situatie. Hierbij ligt de voorkeur altijd bij zo veel mogelijk zelfstandigheid. Daarom wordt allereerst bekeken of je in je huidige woning kunt blijven wonen en begeleiding aan huis voldoende is. Bij de Roccohoeve hebben we voor deze vorm van wonen de mogelijkheid om in een huiselijke setting, in een groep van 3 bewoners ondersteuning te bieden. Deze mogelijkheid wordt vaak ook aangeboden voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen bij ouders.

 

Beschermd wonen

Wanneer begeleid wonen niet voldoende ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld omdat je 24/7 ondersteuning in de nabijheid nodig hebt, kan beschermd wonen in beeld komen. De begeleider komt dan niet alleen op geregelde tijden bij je langs, maar is altijd aanwezig of oproepbaar. Deze vorm van wonen is ook mogelijk in 1 van onze woonhuizen en in één van de appartementen op de boerderij.

 

De jongeren die bij de Roccohoeve wonen, zijn vaak tussen de 17 en 30 jaar oud en verblijven gemiddeld 2 jaar bij ons. De zorg wordt aangepast op de zorgvraag (maatwerk).

 

Na de bovengenoemde trajecten stromen zorgvragers door naar een zelfstandige woonruime. De begeleiders helpen om op zoek te gaan naar een geschikte woonomgeving waar jij je thuis voelt. Veelal blijft je persoonlijk begeleider de eerste tijd betrokken bij de overgang totdat jij vindt dat je het zelfstandig kunt.

 

Een aantal doelen waaraan gewerkt kan worden:
persoonlijke hygiëne – financiële zaken bij houden – kamer op orde houden – het maken van een dag indeling – zorgen voor sociale contacten – gezond eten – bewegen – participeren – zelfredzaamheid

 

Logeren

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychisch probleem. Het is een vorm van vervangende zorg (respijtzorg). De mantelzorger hoeft dan even niets te doen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van het familielid of vriend over. De Roccohoeve kan begeleiding en persoonlijke verzorging bieden voor kinderen die komen logeren. Dit wordt kleinschalig aangeboden binnen het gezin van Nicolien. De kinderen draaien volledig mee met de werkzaamheden op de boerderij en helpen ook binnen de huishouding. Daarnaast worden uiteraard ook uitstapjes ondernomen. Maximale aantal kinderen is twee en we bieden dit één keer in de maand aan.