Wonen / logeren

Begeleid (zelfstandig) wonen/verblijf met begeleiding / thuiswonen+

Wanneer je niet zelfstandig kunt wonen zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk, waaronder begeleid wonen en beschermd wonen. Hulpverleners en medewerkers van het JW/WMO-loket (gemeente) bekijken samen met jou welke vorm het beste aansluit op je situatie. Hierbij ligt de voorkeur altijd bij zo veel mogelijk zelfstandigheid. Daarom wordt allereerst bekeken of je in je huidige woning kunt blijven wonen en begeleiding aan huis voldoende is. Bij de Roccohoeve bieden we voor deze vorm van wonen de mogelijkheid aan in een huiselijke setting. Deze wordt vaak aangeboden aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen bij ouders.

 

Beschermd wonen

Wanneer begeleid wonen niet voldoende ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld omdat je 24/7 ondersteuning in de nabijheid nodig hebt, kan beschermd wonen in beeld komen. De begeleider komt dan niet alleen op geregelde tijden bij je langs, maar is altijd aanwezig of oproepbaar. Deze vorm van wonen vindt plaats in één van de appartementen op het terrein van de boerderij.

 

De jongeren die bij de Roccohoeve wonen, zijn gemiddeld tussen de 14 en 30  jaar oud en verblijven ongeveer 2 jaar bij ons. De zorg wordt aangepast op  zorgvraag (maatwerk).

 

Na de bovengenoemde trajecten stromen zorgvragers door naar een zelfstandige woonruimte. De begeleiders helpen om op zoek te gaan naar een geschikte woonomgeving waar jij je thuis voelt. Veelal blijft je persoonlijk begeleider de eerste tijd betrokken bij de overgang totdat jij vindt dat je het zelfstandig kunt.

 

Een aantal doelen waaraan gewerkt kan worden:
persoonlijke hygiëne – financiële zaken bij houden – kamer op orde houden – het maken van een dag indeling – zorgen voor sociale contacten – gezond eten – bewegen – participeren – zelfredzaamheid

 

Logeren

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor jeugdigen met een ziekte, beperking of psychisch probleem. Het is een vorm van vervangende zorg (respijtzorg). De mantelzorger hoeft dan even niets te doen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van het familielid of vriend over. De Roccohoeve kan begeleiding en persoonlijke verzorging bieden voor kinderen die komen logeren. Dit wordt kleinschalig in een groep van maximaal 6 aangeboden. De kinderen helpen mee binnen de huishouding. Daarnaast worden uiteraard ook uitstapjes ondernomen. We bieden dit één keer in de maand aan.