Missie en visie

mobiel 6 073De Roccohoeve is een boerderij in een mooie landelijke omgeving. Wij bieden een plaats voor mensen uit onze omgeving die in onze maatschappij niet of nog niet volledig mee kunnen doen. Wij bieden Rust, Ruimte en Regelmaat op de boerderij.

Op de Roccohoeve kun je terecht voor dagbesteding, daaronder valt ook onderwijs.
Daarnaast staan 4 levensdoelen centraal:

mentaal welbevinden van de deelnemer als persoon (veiligheid)
het lichamelijk gevoel van welbevinden en gezondheid
dag invulling volgens interesse en onderhouden van contacten (participatie)
de woon en leefomstandigheden (zelfredzaamheid)

Op de Roccohoeve bieden wij een kleinschalige woon en werk omgeving aan voor 4 deelnemers, waarbij ieder op zijn/haar eigen niveau, met voldoende deskundige en gediplomeerde begeleiding op een zo normaal mogelijk manier aan de maatschappij kan deelnemen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers en kijken niet naar de handicap. We staan achter het integratie met de maatschappij.  Zo werken wij nauw samen met ondernemers uit de buurt om onze deelnemers zo volledig mee te laten doen in onze maatschappij. Op onze boerderij hebben daarom zo weinig mogelijk aanpassingen plaatsgevonden. Om op die manier zo realistisch mogelijk te kunnen functioneren.